Stenvalls Trä expanderar

– Vår avsikt med förvärvet är att omgående starta upp tillverkning av råspontluckor samtidigt som vi ser över möjligheterna till en fortsatt tillverkning av träkomponenter gentemot lokala företag. Läs hela nyheten här: http://www.folkbladet.nu/369839/stenvalls-tra-expanderar