Sågade & vidareförädlade produkter

Nedan beskrivs de olika produktområden som våra medlemmar verkar inom:

Virke

SÅGABs medlemsföretag levererar virke till såväl finare som enklare möbler. Som råvara till möblervirke används företrädesvis tall av högsta kvalitet (kvistfri) samt friskkvistvirker med mer levande struktur. Produkterna vidareförädlas i hög grad på företagen; hyvling, extra nedtorkning, längkapning e t c efter kundens önskemål.

Limmade produkter

Limträ är vanligtvis konstruktionselement tillverkade av ihoplimmade lameller med samma fiberriktning. Limträ är starkt, formstabilt, har högt brandmotstånd och kan tillverkas i raka eller krökta element. Det är därför mycket populärt till bärande konstruktioner. Limfog är motsvarigheten som ej används i bärande konstruktioner. Trästavar limmade kant i kant bildar massivträskivor som är populära framför allt inom möbelindustrin.

Massivträ för konstruktionsändamål utgörs av krysslimmade limfogskivor som ger en mycket vridstyv och formstabil skiva. Som råvara till limmade produkter används företrädelsevis gran till konstruktionsändamål och tall för möbelämnen. För konstruktionsändamål styr främst hållfasthetskraven vilka timmerkvaliteter som används medan för möbeländamål är det utseendet som är avgörande.

Byggprodukter

Konstruktionsvirke (vanligtvis hållfasthetssorterat) används till bärande konstruktioner. Övrigt byggvirke är vanligtvis hyvlade granprodukter i olika längder och dimensioner utan särskilda hållfasthetskrav. Paneler för utvändig beklädnad av hus görs främst av gran, invändiga synliga paneler av tall. SÅGABs medlemmar tillverkar hyvlade paneler i en mängd olika dimensioner, profiler, grad av nedtorkning och målning. Lister tillverkas av högkvalitativ, kvistfri tall. Formvirke görs av virke av lägre kvalitet.

Snickerikomponenter

Råvaran till snickerikomponenter, som t ex fönsterkarmar och bågar, dörrkarmar och trappor, kommer främst från den mellersta och nedre delen av tallstocken där kärnvedandelen är stor. Inom SÅGABs verksamhetsområde är tallen senvuxen och är därför speciellt lämpligt vid tillverkning av fönsterkarmar och bågar. Förädling i form av hyvling, exaktkapning och extra nedtorkning sker efter kundens önskemål.

Sönderdelning