Kontaktpersoner i sakfrågor

Kontakta gärna koordinator (se kontaktsidan) vid allmänna frågor. Vid mer specifika frågor i ärenden som avser något av ämnesområdena nedan är ni välkomna att kontakta representanterna direkt om så önskas. Kontaktinformationen finns på respektive medlemsföretags hemsida.

Styrelse

Ordinarie ledamöter:
Ordförande: Markus Rödin, Rödins Trä AB www.rodinstra.se
Marie Bergstrand, Brattby Sågverks AB www.brattbysagverk.se
Paul Björnsson, Stockhult Glommers Timber/Rolfs Såg www.stockhult.com
David Marcusson, Högland Såg & Hyvleri AB www.hoglandssagen.se
Peter Lundström, N K Lundströms Trävaror AB www.nkltra.se
Folke Stenvall, Stenvalls Trä AB www.stenvalls.se

Suppleanter:
Mikael Bergstrand, Brattby Sågverks AB www.brattbysagverk.se
Lars Grahn, Fjällbonäs Trävaru AB www.fjallbonas-travaru.se
Stefan Edström, Brännfors Träförädling AB www.brannforstraforadling.se

Mediakontakter: Sågverk/industri

Ordförande: Markus Rödin, Rödins Trä AB, www.rodinstra.se

Följande personer representerar SÅGAB-Sågverken i olika organisationer

Se hemsidan för respektive sågverk för kontaktinfo

RIKSORGANISATIONER

Skogsindustrierna
Svenskt Trä: Markus Rödin, Rödins Trä AB www.rodinstra.se
Skogskommittén: Lars Svensson, Rödins Trä AB www.rodinstra.se
Transportkommittén: Roger Hällestrand, Högland Såg & Hyvleri AB www.hoglandssagen.se
Forskning och innovation: Dan Olofsson, Stenvalls Trä AB www.stenvalls.se
Energikommittén: Kristoffer Normark, REBIO AB www.rebio.se
Miljökommittén: vakant f n

Sågverkens Riksförbund
Ordinarie ledamot: Markus Rödin, Rödins Trä AB, www.rodinstra.se

Suppleant: Peter Lundström, N K Lundströms Trävaror AB www.nkltra.se

SKOGSCERTIFIERING

Svenska PEFC
Ordinarie ledamot: Marie Bergstrand, Brattby Sågverks AB www.brattbysagverk.se
Suppleant: Lars Svensson, Rödins Trä AB www.rodinstra.se

Skogscertifiering Prosilva AB
Ordinarie ledamöter: Anders Ringsell, Qbik AB www.qbikab.se
Thomas Wikström, Stenvalls Trä AB www.stenvalls.se
Kristoffer Normark, Rebio AB www.rebio.se
Suppleant: Lars Svensson, Rödins Trä AB www.rodinstra.se

VIRKESMÄTNING OCH REDOVISNING

Biometria
Styrelsesuppleant: Göran Sundberg, Stenvalls Trä AB www.stenvalls.se

RMR – Rådet för mätning och redovisning
Ordinarie: Lars Svensson, Rödins Trä AB www.rodinstra.se
Suppleant: Magnus Juntikka, Högland Såg & Hyvleri AB www.hoglandssagen.se

Sågtimmerkommittén
Ordinarie: Göran Sundberg, Stenvalls Trä AB, www.stenvalls.se
Suppleant: Magnus Juntikka, Högland Såg & Hyvleri AB www.hoglandssagen.se

Biobränslekommittén
Ordinarie: Rolf Sandström, REBIO AB, www.rebio.se
Suppleant: Niklas Arvidsson, REBIO AB, www.rebio.se

FORSKNING OCH UTVECKLING

Träcentrum Norr 
Referensgrupp: Dan Olofsson, Stenvalls Trä AB, www.stenvalls.se

CT Wood
Partsråd: Dan Olofsson, Stenvalls Trä AB, www.stenvalls.se

Träbransch Norr
Ordinarie: Peter Lundström, N K Lundströms Trävaror AB www.nkltra.se

Stiftelsen Träenigheten
Ordinarie ledamot: Tiina Ranta, SÅGAB-Sågverken Norrland

ÖVRIGA

Timmerweb-användargrupp
Jonas Tellström, Qbik AB, www.qbikab.se