Kontaktpersoner i sakfrågor

Kontakta gärna koordinator (se kontaktsidan) vid allmänna frågor. Vid mer specifika frågor i ärenden som avser något av ämnesområdena nedan är ni välkomna att kontakta representanterna direkt om så önskas. Kontaktinformationen finns på respektive medlemsföretags hemsida.

Styrelse

Ordinarie ledamöter:
Ordförande: Sven-Ivar Marcusson, Högland Såg & Hyvleri AB www.hoglandssagen.se
Marie Bergstrand, Brattby Sågverks AB www.brattbysagverk.se
Paul Björnsson, Glommers Timber AB www.glommerstimber.se
Sören Gejbo, Edsele Såg AB www.edselesag.se
Peter Lundström, N K Lundströms Trävaror AB www.nkltra.se
Markus Rödin, Rödins Trä AB www.rodinstra.se
Folke Stenvall, Stenvalls Trä AB www.stenvalls.se

Suppleanter:
Mikael Bergstrand, Brattby Sågverks AB www.brattbysagverk.se
Gunnar Lauri, Krekula & Lauri Såg AB www.krekula-lauri.se
David Marcusson, Högland Såg & Hyvleri AB www.hoglandssagen.se

Mediakontakter: Sågverk/industri

Ordförande: Sven-Ivar Marcusson, Högland Såg & Hyvleri AB, www.hoglandssagen.se

Följande personer representerar SÅGAB-Sågverken i olika organisationer

Se hemsidan för respektive sågverk för kontaktinfo

RIKSORGANISATIONER

Skogsindustrierna
Svenskt Trä: Markus Rödin, Rödins Trä AB www.rodinstra.se
Skogskommittén: Lars Svensson, Rödins Trä AB www.rodinstra.se
Transportkommittén: Peter Lundström, N K Lundströms Trävaror AB www.nkltra.se
Energikommittén: Niklas Arvidsson, REBIO AB www.rebio.se
Miljökommittén: Marzena Nordberg, Stenvalls Trä AB www.stenvalls.se

Sågverkens Riksförbund
Ordinarie ledamot: Sven-Ivar Marcusson, Högland Såg & Hyvleri AB www.hoglandssagen.se

SKOGSCERTIFIERING

Svenska PEFC
Ordinarie ledamot: Niklas Arvidsson, REBIO AB, www.rebio.se
Suppleant: Lars Svensson, Rödins Trä AB www.rodinstra.se

Skogscertifiering Prosilva AB
Ordinarie ledamöter: Magnus Juntikka, Högland Såg & Hyvleri AB, www.hoglandssagen.se
Thomas Wikström, Stenvalls Trä AB www.stenvalls.se
Suppleant: Lars Svensson, Rödins Trä AB www.rodinstra.se

VIRKESMÄTNING OCH REDOVISNING

Biometria
Styrelsesuppleant: Göran Sundberg, Stenvalls Trä AB www.stenvalls.se

RMR – Rådet för mätning och redovisning
Ordinarie: Lars Svensson, Rödins Trä AB www.rodinstra.se
Suppleant: Hans Olsson, Högland Såg & Hyvleri AB www.hoglandssagen.se

Sågtimmerkommittén
Ordinarie: Göran Sundberg, Stenvalls Trä AB, www.stenvalls.se
Suppleant: Magnus Juntikka, Högland Såg & Hyvleri AB www.hoglandssagen.se

Biobränslekommittén
Ordinarie: Rolf Sandström, REBIO AB, www.rebio.se
Suppleant: Niklas Arvidsson, REBIO AB, www.rebio.se

FORSKNING OCH UTVECKLING

Träcentrum Norr samt CT Wood
Referensgrupp: Dan Olofsson, Stenvalls Trä AB, www.stenvalls.se

CT Wood
Partsråd: Dan Olofsson, Stenvalls Trä AB, www.stenvalls.se

Träbransch Norr
Ordinarie: Peter Lundström, N K Lundströms Trävaror AB www.nkltra.se

Stiftelsen Träenigheten
Ordinarie ledamot: Tiina Ranta, SÅGAB-Sågverken Norrland

ÖVRIGA

Timmerweb-användargrupp
Jonas Tellström, N K Lundströms Trävaror AB, www.nkltra.se Thomas