Detta är SÅGAB - Sågverken Norrland

SÅGAB – Sågverken Norrland är en branschorganisation för den privatägda sågverksindustrin i Norrland och ett av landets tre regionala organisationer. Våra medlemsföretag karaktäriseras av att de är nettoköpare av råvaran till sina industrier och skaffar sin råvara från olika kategorier av skogsägare, s k köpsågverk.  Vår uppgift är att bevaka och utveckla sågverksnäringen och arbeta för bättre marknadsförutsättningar och ökad konkurrenskraft för våra medlemsföretag. Vi samarbetar med landets två övriga sågverksföreningar via Sågverkens Riksförbund.

SÅGAB

Sågverken Norrland är en branschorganisation för de privata köpsågverken i Norrland och ett av landets tre regionala organisationer.

Läs mer >>

Skog & miljö

PEFC och FSC är de två dominerande systemen för skogscertifiering i världen. Båda systemen syftar till att garantera uthålligt skogsbruk.

Läs mer >>

Råvara

Till skillnad från de stora bolagen i branschen äger sågverken ingen eller mycket lite egen skog.

Läs mer >>