Skogsindustrin i norra Sverige är en viktig del av en hållbar omställning

Träindustrin i norr är viktig för att skapa en hållbar, långsiktig omställning i Sverige. Att sluta avverka skog är inte en hållbar väg att gå. Tittar vi bara på hur vi ska nå klimatmålen 2030 och 2050 kopplat till kolinbindningen och minskad avverkning av skogen kan det gå helt fel. Läs hela artikeln här: DI Skog 23 april 2024