Sågverk och svenskt trä

Skog och trä är en förnyelsebar resurs som bidrar till en hållbar framtid. Trä ger exportinkomster. Skog och trä skapar sysselsättning och en levande landsbygd. Sveriges skogstillgångar av både barr och löv ökar sedan hundra år. Det torde finnas en otrolig potential för kommande generationer att med rätt kunskap tillvarata denna oändliga resurs. Se här: En berättelse om svenskt trä