Stenvalls vill fortsätta växa i Norrland

En strategi har varit att låta bygghandelsrörelsen växa i proportion till omsättningen i sågverksrörelsen som i dag står för en miljard kronor. I år väntas byggmaterialanläggningar omsätta 300 miljoner kronor, en fördubbling på tre år. Mikael Hjorth räknar med en 20-procentig tillväxt på befintliga anläggningar nästa år.

Läs mer här >>