Martinsons rekryterar inför produktionsökning

Under 2018 kommer Martinsons att öka sin produktion av sågade trävaror. Den största ökningen sker i Bygdsiljum där dagens produktion på 300 000 kubikmeter per år kommer att utökas till 415 000 kubikmeter. Det sker genom investeringar på runt 100 miljoner kronor i bland annat utökad tork- och lagerkapacitet.Till sommaren kommer även skiftgången att utökas med ytterligare ett skift.
Läs mer här >>