Mikael Östling tilldelas Stiftelsen Träenighetens Träpris 2022

Stiftelsen Träenigheten delade ut Träpriset 2022 på Kunskapsdagen i Skellefteå.

Vinnare var Mikael Östling, IsoTimber , tillsammans med Greger Lindgren, TK Botnia.
Stiftelsens uppgift är att främja nytänkande och nydaning kring trä, vilket de gör genom att bland annat dela ut detta pris för förtjänstfulla insatser inom träområdet.

Läs mer här >>Träpriset 2022 – Grönt Samhällsbyggande