Utbildningssatsning i Målbilder för miljöhänsyn

Miljöfrågorna är viktiga för den privatägda sågverksindustrin i Norrland. Köpsågverken tar sikte mot målbilderna för miljöhänsyn som har definierats i en gemensam process mellan skogsbruket, myndigheter och ideella organisationer med…

Fortsätt läsa Utbildningssatsning i Målbilder för miljöhänsyn