Qbik AB ska köpa in kubiken

Efter en hel del omorganisationer på den norrländska virkesmarknaden så har Västerbottens två återstående köpsågverk nu bildat ett nytt inköpsbolag. Med totalt sju anställda ska Qbik AB stärka Lundströms Trävaror AB och Brattby Sågverks AB och öka virkesinköpen. Läs mer här >>