Ny YH-utbildning för Processoperatör inom sågverks- och pappersindustri startar 2023!

Den YH-utbildning som de senaste åren både efterfrågats och planerats med sikte på både sågverk och massa- och pappersbruk kommer att genomföras! Utbildningen heter Processoperatör inom sågverks- och pappersindustri, och blir på ett och ett halvt år med både teoretiska och praktiska moment, och startar med en första årskull i januari 2023.  Detta är en distansutbildning på heltid under 1,5 år och leder till en yrkeshögskoleexamen. Föreläsningarna sker via Microsoft Teams för flexibel onlineundervisning, och utöver den lärarledda undervisningen bedriver studenterna grupparbeten och självstudier. Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad. Ansökan under hösten 2022. Läs mer här!