Utbildningssatsning i Målbilder för miljöhänsyn

Miljöfrågorna är viktiga för den privatägda sågverksindustrin i Norrland. Köpsågverken tar sikte mot målbilderna för miljöhänsyn som har definierats i en gemensam process mellan skogsbruket, myndigheter och ideella organisationer med…

Fortsätt läsa Utbildningssatsning i Målbilder för miljöhänsyn

Lars Martinson riddare av Trämarknasorden

Lars Martinson, koncernchef för det familjeägda träförädlingsföretaget Martinsons, dubbades till riddare av Trämarknadsorden för gagnelig gärning för träbranschen. Juryns motivering till utnämningen av 2013 års riddare av Trämarknadsorden lyder: Lars…

Fortsätt läsa Lars Martinson riddare av Trämarknasorden

Sågverk och svenskt trä

Skog och trä är en förnyelsebar resurs som bidrar till en hållbar framtid. Trä ger exportinkomster. Skog och trä skapar sysselsättning och en levande landsbygd. Sveriges skogstillgångar av både barr…

Fortsätt läsa Sågverk och svenskt trä

Positiv förväntan på vårkonjunkturen

Företagen i Norrland tror på en tydlig uppgång till våren. Nu under hösten råder normalkonjunktur men till våren ser det ut att bli ett uppsving i samtliga norrlandslän. Högst på…

Fortsätt läsa Positiv förväntan på vårkonjunkturen

Stenvalls Trä expanderar

– Vår avsikt med förvärvet är att omgående starta upp tillverkning av råspontluckor samtidigt som vi ser över möjligheterna till en fortsatt tillverkning av träkomponenter gentemot lokala företag. Läs hela…

Fortsätt läsa Stenvalls Trä expanderar

Prisat Martinsons kör hårt med Japanleveranser

För en vecka sedan uppmärksammades Martinsons arbete på utländska marknader då företaget vann pris som årets exportföretag på Skellefteås näringslivsgala. Och framgångarna fortsätter med leveranser av limträ till Japan som…

Fortsätt läsa Prisat Martinsons kör hårt med Japanleveranser

Påbyggnad av trä populärt i Umeå

Martinsons levererar just nu en påbyggnad i tre våningar av limträmoduler till fastigheten Embla 5 i centrala Umeå. Beställare är Umehem, som tidigare valt limträpåbyggnader till kvarteret Frigg och Triangeln…

Fortsätt läsa Påbyggnad av trä populärt i Umeå